>

Elektronische Communicatie & Privacy

Elektronische Communicatie & Privacy

Privacy in een nieuw communicatietijdperk

Elektronische Communicatie & Privacy

Elektronische Communicatie & Privacy / Mr. R.C. Winkelhorst. - Zutphen : Uitgeverij Paris, 2006 (01-09-2006). - 334 pagina's - Met literatuuropgave. ISBN 978-90-773-2030-3 (Taal: Nederlands)

Communicatiemogelijkheden zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Persoonsgegevens bewegen zich daarbij kriskras voort via verschillende netwerken en elektronische communicatiediensten. Vaak is voor betrokkenen niet duidelijk door wie, waar en op welk moment van de communicatie persoonsgegevens worden verwerkt. Laat staan dat gebruikers weten om welke gegevens het precies gaat. Ook het sterk gefragmenteerde karakter van de toepasselijke Europese regelgeving komt de gewenste transparantie niet ten goede. Elektronische Communicatie & Privacy beoogt de lezer daarom zonder omwegen een helder inzicht te verschaffen in de wirwar van bepalingen op het complexe terrein van elektronische communicatie en privacy.

Verder wordt in het boek tevens stilgestaan bij het vorderen van gegevens door politie en justitie bij aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten. Ook is er ruimshoots aandacht voor de positie van hosting providers, zoekmachines (vergeetrecht) en spyware (inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste veiligheidsrisico’s voor computersystemen.

Het boek Elektronische Communicatie & Privacy is aangehaald in diverse onderzoeks- en beleidspublicaties op het gebied van elektronische communicatie (WODC, STRATIX e.a.).