Robot-Is-Me?

Robot-is-me?

Over een nieuwe deelnemer aan onze maatschappij.

boekomslag

Robot-is-me?

Robot-is-me? : de robotisering van de maatschappij in praktisch, juridisch en maatschappelijk perspectief / Mr. R.C. Winkelhorst. - Zutphen : Uitgeverij Paris, 2018. - 234 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. ISBN 978-94-625-1172-9

"Met de komst van steeds meer en meer soorten robots wordt hun betekenis voor de samenleving belangrijker. De auteur beschrijft uitgebreid welke soorten robots er zijn en en wat hun positie is in de samenleving. Hij geeft een goede schets van de ontwikkeling naar meer intelligentie in de robots en de invloed die dat heeft op de omgang van ons mensen met dergelijke robots. Onzekerheden in dit stadium over betrouwbaarheid, werkgelegenheid, privacy en autonoom functioneren van robots worden behandeld als onderdeel van de vele praktijkvoorbeelden, inclusief de juridische consequenties als identiteit en aansprakelijkheid. De voorbeelden ondersteunen de tekst en maken het leesbaar voor een brede groep, zowel persoonlijk als zakelijk, geïnteresseerde lezers. Het boek is geschikt als introductie voor wie meer wil weten over het onderwerp en stimuleert om na te denken over deze ontwikkeling en deze deel te maken van het eigen beleid en strategie. De auteur is een erkend deskundige op dit gebied, die zijn verhaal goed weet over te brengen. Voorzien van bronverwijzingen in voetnoten en talrijke illustraties in kleur en zwart-wit."

— Ab Koolma (NBD Biblion)

'Robot-is-me?' verscheen onder meer in de weekaanbeveling van het FD (9-2018), de Wetenschapsbijlage van het Nederlands Dagblad (9-2018), en leidde o.a. tot een uitnodiging voor de kennisweek van de Hoge Raad en VM-podcast.