Robot-Is-Me?

Robot-is-me?

Over een nieuwe deelnemer aan onze maatschappij.

Robot-is-me?

Wanneer je mensen vraagt wat een robot is, zal het merendeel een beschrijving geven die doet denken aan een mensachtige verschijning. Toch is uiterlijk niet van doorslaggevend belang als het gaat om de vraag wat de Robo Sapiens tot een robot maakt. Ook een voor het oog onzichtbaar micro-systeem, dat via de bloedbaan medicatie toedient, kan een robot zijn.

Wereldwijd bestaat er tot op heden nog geen eensluidende definitie van de term robot. 'Robot-is-me?' gaat daarom op zoek naar wat een robot is en formuleert een voor de lezer werkbare definitie.

Uiteraard is er ook ruimschoots aandacht voor de toepassing van robots. Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden wordt inzicht verschaft in de mogelijkheden en gevaren die het gebruik van verschillende robots en kunstmatige intelligentie internationaal met zich meebrengt. Hierbij wordt ook ingegaan op de ethische en juridische aspecten van robotisering, waaronder oorlogvoering, aansprakelijkheid, privacy en de schaduw van de 'uncanny valley'.

NBD Recensie   (mirror p.87)

Het boek stond onder meer in de weekaanbeveling van het FD (9-2018), het Nederlands Dagblad (Wetenschapsbijlage) en leidde tot een uitnodiging voor de kennisweek van de Hoge Raad.Robot-is-me? : 'De robotisering van de samenleving in praktisch, juridisch en maatschappelijk perspectief' (Uitgeverij Paris).